Home » ข้อสอบ Reading ไม่ใช่เรื่องยาก กับเทคนิคพิชิต 40 ข้อ ใน 9 วิชาสามัญ โดยพี่โอม

ข้อสอบ Reading ไม่ใช่เรื่องยาก กับเทคนิคพิชิต 40 ข้อ ใน 9 วิชาสามัญ โดยพี่โอม

 • by
เทคนิค พิชิต ข้อสอบ Reading 9 วิชาสามัญ
เทคนิค พิชิต ข้อสอบ Reading 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำ ข้อสอบ Reading 40 ข้อใน 9 วิชาสามัญ

สรุป เทคนิคทำ ข้อสอบ Reading ทั้งหมด  ครบทั้ง “AD-POEM-JOKE NEWS-MOVIE REVIEW EDITORIAL-LONG ARTICLE” เพื่อให้น้อง ๆ พร้อมสอบ พิชิตข้อสอบ Reading 40 ข้อ ในข้อสอบภาษาอังกฤษของ 9 วิชาสามัญ โพสต์นี้พี่โอม Forward English “ตั้งใจเขียนให้เลย”

ข้อสอบ Reading คืออะไร?

ข้อสอบ Reading  คือ ข้อสอบที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน ให้ความสำคัญกับการอ่าน ในที่นี้ ก็จะเป็นการทดสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยส่วนมากจะถูกใช้ทดสอบในการทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น GAT และ 9 วิชาสามัญ หรือแม้กระทั่งใช้ในข้อสอบ IELTS หรือ ข้อสอบ ก.พ. ข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบราชการ ด้วยเช่นกัน

ประเภทของของ ข้อสอบ Reading Comprehension

โดยปกติแล้ว ในข้อสอบ Reading comprehension จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ข้อสอบบทความภาษาอังกฤษแบบสั้น

เน้นการ skim อ่านแบบกวาดสายตาไปทั่ว ๆ อ่านบทความอย่างเร็ว ๆ เทคนิคในการทำบทความแบบสั้น ๆ คือ น้อง ๆ ควรจะต้องพยายามอ่านคำถามให้ครบก่อน แล้วจึงค่อยอ่านบทความ จับหาคีย์เวิร์ด จะช่วยให้น้องสามารถกวาดตาอ่านได้อย่างแม่นยำ และใช้เวลาน้อยลง

ข้อสอบบทความยาว

จะเน้นเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์มากกว่าบทความสั้น ซึ่งต้องเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่า ส่วนนี้จะต้องเข้าใจบริบทของเนื้อหา เนื้อเรื่องด้วย ดังนั้น น้อง ๆ ควรแบ่งเวลาให้กับบทความยาวด้วย เพื่อให้สามารถทำได้ทันเวลา

ข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ reading) ยากเสมอ

แนวคำถามที่มักพบใน Reading Comprehension

ในแต่ละปี ข้อสอบจะมีคำถามที่ต่างกัน แต่ละข้อสอบไม่ว่าจะ GAT , 9 วิชาสามัญ หรือ ข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบ กพ ก็ต่างกันอีก ความยากง่ายก็ต่างกัน

แต่พี่โอมเองก็ได้เข้าสอบใน Reading Test ของ 9 วิชาสามัญมาตลอด ทำให้รู้ดีว่า ถึงข้อสอบจะต่างกันทุกปี แต่มีแนวข้อสอบที่จับเป็นแก่นได้ไม่กี่หัวข้อ ดังนี้

 1. Main Idea หรือ หาหัวเรื่อง หาคีย์หลัก ๆ ของเรื่องนั้น ๆ 
 2. Context (Refers to) หรือ การตีความ การเข้าใจบริบทของเรื่องนั้น ๆ 
 3. Definition หรือ การหาความหมายของคำที่กำหนดให้ โดยจะใช้การเข้าใจบริบท และการเข้าใจศัพธ์จากเนื้อเรื่องข้อสอบการอ่านเรื่องนั้น ๆ
 4. True or False หรือ การหาข้อถูก ข้อผิด ของโจทย์ โดยจะค่อนข้างมีความยาก และสับสนได้ง่าย เพราะต้องเข้าใจเรื่อง บทความ อย่างมาก  
นักเรียนฝึกทำ ข้อสอบ Reading

สรุป! เทคนิคทำข้อสอบ Reading ในแต่ละแบบ

 • ADS 5 ข้อ (5 นาที) – เน้น Scan จับคีย์เวิร์ด ห้ามอ่านหมด ให้เข้าใจองค์ประกอบแค่ 3 ส่วน คือ จุดขาย + รายละเอียด + Call to Action (วิธีสั่งซื้อ) ไล่หัวกลางท้าย
 • POEM 5 ข้อ (5 นาที) – เน้นแปลที่ละ วรรค (Stanza) ข้อสอบถามเจาะจะว่าอันไหน TRUE/FALSE หรือบางปีถามใจความเรื่อง หรือ Main Idea ของแต่ละวรรค
 • JOKE 5 ข้อ (7-10 นาที) – ต้องอ่านแล้ว “คิดเป็นภาพ” เน้นทำทีละพารากราฟ ส่วนมากใจความเรื่องจะอยู่ที่ 1-2 ประโยคสุดท้าย เราจะเรียกว่า “Punch Line”
 • MOVIE REVIEW 5 ข้อ (7-10 นาที) – เข้าใจ 3 ส่วนหลัก แล้วหาคำตอบ Zone นั้น Intro, Synopsis และ Analysis
 • NEWS ARTICLE 5 ข้อ (7-10 นาที) – เน้นแค่ย่อหน้าแรก (สรุปใจความข่าวทั้งหมด) ที่เหลือเน้น Scan มาตอบเลย
 • Editorial 6-7 ข้อ (10-15 นาที) – ยากเน้นข้าม ๆ ทำแค่คำถาม Main Idea แต่ละพารากราฟ หรือ Detail (ตัวชอยส์สั้น ๆ ที่เป็น คำหรือวลี) **อย่าพยายามทำข้อที่ตอบเป็นประโยค ยาว ๆ จะทำให้เสียเวลาแล้วทำไม่ทัน
 • Long Passage 7-8 ข้อ (15 นาที) – ขุดทีละพารากราฟ ข้อสอบจะถาม Main Idea / Detail / Inference สลับกัน ไล่ไปเรื่อย ๆ ทีละย่อหน้า **ให้เปิดไปทำไป**

**เวลาทำให้สลับเอา Long Passage ขึ้นมาทำก่อน Editorial เพราะ Editorial ยากที่สุด!

สูตร Skimming และ Scanning ในการสอบ ข้อสอบ Reading

หากน้อง ๆ ต้องการฝึกเพิ่ม เรื่องของการอ่านแบบ Skimming และ Scanning เพื่อให้สามารถสอบข้อสอบ Reading ได้อย่างมั่นใจ

ดูคลิปติวฟรี สูตร Skimming & Scanning พิชิต 70% Reading แม้แปลไม่ออก” !!”กับครูพี่โอม 

ช่วยให้น้องๆ ทำคะแนนสอบเพิ่มได้แน่นอน 100% 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *