Home » วิวัฒนาการของ ข้อสอบ GAT Eng ปี 66

วิวัฒนาการของ ข้อสอบ GAT Eng ปี 66

  • by
วิวัฒนาการข้อสอบ GAT
วิวัฒนาการข้อสอบ GAT

วิวัฒนาการของ ข้อสอบ GAT Eng ปี 66

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบ GAT รุ่น #DEK65 เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเด็กๆที่เข้าสอบหลายคน หลังออกจากห้องสอบแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า ข้อสอบปีนี้ “ยาก” มากจริงๆ

แน่นอนว่าในปีนี้ ครูพี่โอมเองก็ได้เข้าร่วมการสอบเองด้วยเหมือนกัน เพื่อที่จะได้เข้าใจข้อสอบ และสามารถสอนน้อง #DEK66 และรุ่นต่อๆไปได้ “จากมุมมองของผู้เข้าสอบจริง” สำหรับข้อสอบในปีนี้ ครูพี่โอมบอกเลยว่า ระดับความยากของข้อสอบนี้ ยากยิ่งกว่าปีที่ผ่านๆมาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพาร์ท Vocab และ ข้อสอบ Reading ที่ยากกว่าของปี 63 เป็นเท่าตัวเลย

จากการเข้าสอบด้วยตัวเองทุกปี ทำให้ครูพี่โอม มองเห็นพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของแนวข้อสอบปีนี้อย่างชัดเจน และครูพี่โอมเชื่อว่า มีโอกาสที่แนวข้อสอบในปีถัดๆไป อาจจะเปลี่ยนแนวตามข้อสอบปีนี้ด้วย

ลองมาดูกันว่า วิวัฒนาการของข้อสอบ GAT Eng จากปี 64 มาสู่ปี 65 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

PART 1 : Conversation

สำหรับพาร์ทนี้ ถือว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเท่าไหร่ ยังคงเน้นสำนวนทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งน้องๆสามารถดูบริบท (context) ของการสนทนา ดูการตอบคำถามขอตัวละครในโจทย์ (response) และเลือกคำตอบได้ไม่ยาก ลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันครับ

ตัวอย่างที่ 1

A : I finally found a cheaper place. Only $700 a month, all bills included. Plus, a two bedroom.
B : Wow, that’s a good deal. ______________? (ตอบ : Is it furnished)
A : Yeah, but I still want a bigger fridge.

 

ตัวอย่างที่ 2

A : I’d just started on the third question when ______________ . (ตอบ : the time was up) I completely forgot to check the clock.

จากตัวอย่างโจทย์ จะเห็นได้ว่าคำตอบนั้นจะเกี่ยวข้องกับบริบทการสนทนา พาร์ทนี้เชื่อว่าน้องๆส่วนมากจะเก็บคะแนนได้เต็ม เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในข้อสอบ GAT ส่วนภาษาอังกฤษทุกปี

หัวใจสำคัญในการเก็บคะแนนในพาร์ท conversation ให้ได้เต็ม คือความเข้าใจบทสนทนา เข้าใจในบริบท โดยจะสามารถตอบได้ ไม่จำเป็นต้องรู้ idioms เยอะก็ทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้สบายๆ

PART 2 : Vocabulary

โดยรวมๆแล้วพาร์ทนี้ถือว่ายากขึ้นเป็นเท่าตัวเลย เมื่อเทียบกับคำศัพท์ที่ออกข้อสอบ GAT Eng ปี 64 โดยคำศัพท์ในปีนี้มีความหลากหลาย และคำศัพท์ที่ออกมาใน choices น้องๆอาจจะไม่เคยได้เจอมาก่อน

ข้อสอบ Vocab โดยปกติจะแบ่งรูปแบบโจทย์ออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. Fill in the blank : โจทย์แบบเติมคำในช่องว่างที่หายไป โจทย์ลักษณะนี้น้องจะต้องดูบริบทของโจทย์ เพื่อทำความเข้าใจและคาดเดาความหมายของคำที่หายไป และเข้าใจคำศัพท์ใน choice เพื่อจะเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในโจทย์ให้สมบูรณ์

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกสอบปีนี้ : brittle, flattered, impeccable, inattentive, speculated

2. Synonyms : โจทย์แบบเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันกับคำที่ขีดเส้นใต้ในโจทย์ จะมีความยากขึ้นมากว่าแบบแรก เพราะน้องจะต้องเข้าใจทั้งคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ไว้ในโจทย์ และคำศัพท์ใน choice ด้วย
ถ้าน้องไม่เข้าใจคำศัพท์ในโจทย์ น้องยังสามารถดูบริบทของโจทย์เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ในโจทย์ได้ แต่น้องจะต้องรู้ความหมายของศัพท์ใน choice เพื่อจะเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันได้ถูกต้อง

ตัวอย่างคำศัพท์ synonyms ที่ออกสอบปีนี้ : thoroughly-completely, valid-sensible

3. Fill in the blanks (2 words) : โจทย์แบบเติม 2 คำลงในช่องว่าง 2 ตำแหน่งที่หายไป เป็นโจทย์ระดับยากสุดของพาร์ท vocab เพราะต้องรู้คำศัพท์ใน choice ทั้ง 2 คำเลยจึงจะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ มีบางข้อที่น้องอาจจะเลือกได้ถูกต้องถ้ารู้คำศัพท์ของตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่บางข้อก็เป็นคำศัพท์ระดับยากทั้ง 2 คำ

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกสอบปีนี้ : eradicate, foster, hinder, imperative, intermittently, invigorate, prominent, sporadic

PART 3 : Reading

ข้อสอบพาร์ท Reading ของปี 65 นี้ถือว่าปลี่ยนแนวไปจากเดิมของปีก่อนๆเป็นอย่างมาก ไม่มีโจทย์แนวคำถามยอดนิยมอย่าง Main Idea หรือ Conclusion ที่ปกติจะออกเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ น้องยังได้เจอโจทย์ประเภทหาความหมายของ “word” และ “phrase” รวมถึงโจทย์ประเภทเติม phrase ลงในช่องว่างที่หายไป (The best phrase to complete the blank) มากขึ้นด้วย ดังนั้นการเข้าใจคำศัพท์เพื่อใช้ตอบคำถามเหล่านี้ให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ตัวอย่างคำถาม : 

  • The word “debuted” can be replaced by ______________ . (appeared)
  • The phrase “beat it to the punch” means ______________ . (achieved something before someone else.)

โจทย์ที่เน้นถาม detail ของเรื่องก็มีเยอะขึ้น น้องต้องอ่านเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเข้าใจในรายละเอียด จึงจะสามารถตอบคำถามได้ โดยเฉพาะคำถามประเภท TRUE/FALSE ที่ไม่สามารถใช้สูตรลัดต่างๆช่วยตัด choice ได้ โดยคำถาม TRUE/FALSE อาจจะถามถึง paragraph ใดๆในบทความ หรือยากขึ้นไปอีกก็จะถามถึงบทความทั้งหมดโดยรวมเลย

ตัวอย่างคำถาม : 

  • Which is TRUE, based on the passage? (ถามรวมๆทั้งบทความ)
  • In the first paragraph, which statement is TRUE? (ถามเฉพาะ paragraph 1)

อีกหนึ่งแนวคำถามตัดคะแนนที่ไม่มีอยู่ในข้อสอบพาร์ท Reading ปี 63 คือคำถามประเภท reference ที่อาศัยความเข้าใจในบริบทอย่างละเอียดจึงจะตอบคำถามให้ถูกต้องได้ 

ตัวอย่างคำถาม : The phrase “This effective method” refers to______________ .

และสุดท้ายคือคำถามประเภทจุดประสงค์ของบทความ (Purpose of the passage) ที่ไม่ได้ออกในข้อสอบ Reading ปี 63 โจทย์คำถามแบบนี้น้องจะต้องเข้าใจลักษณะการถ่ายทอดจุดประสงค์ของผู้เขียน ว่าต้องการให้ข้อมูล (inform) จูงใจ (persuade) หรือให้ความบันเทิง (entertain)

**การจะเก็บคะแนนในพาร์ท Vocabulary และ Reading น้องจะต้องเข้าใจศัพท์ที่ advance มากขึ้น ต้องท่องศัพท์เพื่อให้สามารถแปลโจทย์ และทำความเข้าใจบทความได้ จึงจะสามารถรับมือกับแนวข้อสอบ Vocabulary และ Reading ที่เปลี่ยนแนวนี้ได้

PART 4 : Structure and Writing

มาถึงข้อสอบส่วนสุดท้าย ที่น้องๆหลายคนกลัวและไม่มั่นใจเลย คือพาร์ทที่วัดความรู้ในเรื่อง Grammar และ Writing ในพาร์ทนี้ข้อสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวจากปีก่อนๆ โดยภาพรวมแล้วในปีนี้ถือว่าไม่ได้ยากมาก (เขียนว่าโจทย์ error วัดความรู้เรื่องอะไรบ้าง) 

โจทย์ Error ปีนี้วัดความรู้ในเรื่อง Pronoun Agreement, Verb แท้ในประโยคเกิน, การใช้ Conjunction, Relative Pronoun, และตำแหน่งของ Adverb 

และในส่วน Cloze Test ปีนี้วัดความรู้เรื่อง Tense, Infinitive/Gerund, Transitions (Preposition/Conjunction เชื่อมใจความ), participle,comparative (than) 

โจทย์ทุกข้อออกแนวเดียวกันกับปี 65 เลย โดยโจทย์จะให้น้องๆ ทำดังนี้

  1. หา Topic Sentence ของ Paragraph
  2. หาความหมายของประโยคใน Paragraph ที่ไฮไลท์ไว้
  3. เลือกประโยคมาเติมใน Supporting Ideas/Supporting Details
  4. หาประโยคที่ควรตัดออกจาก Paragraph
  5. เลือก Concluding Sentence ที่เหมาะสม
เก็งข้อสอบ GAT Eng

สรุปการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

สำหรับบทความวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของข้อสอบ GAT Eng 65 ก็จบลงเพียงเท่านี้ น้องๆที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ออกสอบเป็นประจำ สามารถดูบทความอื่นๆของคูพี่โอมได้ที่ www.info.forwardenglishbypohm.online/blog 

หรือน้องๆคนไหนที่สนใจอยากสมัครเรียนคอร์สของครูพี่โอม สามารถสมัครและเรียนทางออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกและง่ายดายสุดๆ ดูคอร์สที่ต้องการสมัครได้ที่ www.forwardenglishbypohm.online/course

“ถอดรหัส”ข้อสอบอังกฤษ พิชิต“ทุกสนาม” กับครูพี่โอม Forward English

อัพเดตล่าสุด GAT Eng เปลี่ยนเป็น TGAT แล้ว

ปัจจุบัน GAT จะเปลี่ยนเป็น TGAT แล้วสำหรับ Dek66

โดย TGAT จะเป็นระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ที่ออกมาเพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิชาที่ใช้สอบในแต่ละสนาม และเน้นประยุกต์มากกว่าท่องจำ

โดยจะมี พาร์ทนึงที่เป็นภาษาอังกฤษ คือ English Communication (การสื่อสารภาษาอังกฤษ) ซึ่งจริงๆ มีเนื้อหาไม่ต่างจาก GAT Eng มากนัก

แต่ไม่ต้องตกใจไป เพราะ พี่ทำสรุปไว้แล้วที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *