Home » สรุป TCAS66 เปลี่ยนอะไรบ้าง กำหนดการ สอบอะไรบ้าง

สรุป TCAS66 เปลี่ยนอะไรบ้าง กำหนดการ สอบอะไรบ้าง

Dekk66 ที่กำลังสงสัยว่า TCAS66 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ต้องสอบอะไรบ้าง มีอะไรกำหนดการสอบอย่างไร ต้องสมัครยังไง วันนี้เรามาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันเลย

สำหรับน้องๆมัธยมปลายที่อยู่ ม.6 คงกำลังวุ่นวายไปกับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในบ้านเราใช้ระบบที่เรียกว่า TCAS หรือที่เรียกเต็มๆว่า Thai University Center Admission System

เข้าใจระบบ TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่น้องๆ ทุกคนต้องทำการสมัครและสอบตามกำหนดการแต่ละรอบ

TCAS ถูกเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ระบบนี้ถูกออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เพราะฉะนั้นแล้ว TCAS66 เราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆว่า ระบบหรือกฎเกณฑ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2566 หรือ ข้อสอบของ DEK66 นั้นเอง

ซึ่งแน่นอนว่า ตลอดระยะเวลาที่เริ่มต้นใช้ระบบนี้มา ทางทปอ.ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับน้องๆนักเรียนมากขึ้น เราจึงต้องอัพเดทข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ TCAS ในแต่ละปี เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเราเอง
(สามารถคอยดูประกาศได้ที่ myTCAS)

เอาล่ะครับ คราวนี้เรามาดูกันบ้างว่า ระบบ TCAS 66 นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

สรุปการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบ TCAS ปี 66

แล้วระบบการสอบล่ะ เค้าจะปรับเพื่ออะไร? จริงๆ คำตอบคือ เพื่อลดรายวิชาที่ซ้ำซ้อน เพื่อไม่ให้น้องๆต้องสอบแบบซ้ำไปวนมา และเพื่อประสิทธิผลของตัวคะแนนด้วยนั่นเองครับ

ซึ่งสรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 ได้ดังนี้

 • ลดเกิดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • GAT เปลี่ยนเป็น TGAT
 • PAT เปลี่ยนเป็น TPAT
 • 9 วิชาสามัญ เปลี่ยนเป็น A-Level
 • มีให้เลือกสอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เน้นการประยุกต์ความรู้
 • ไม่ออกเกินเนื้อหา
 • ทุกวิชาจะมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ในปี 2566 นี้ทาง ทปอ.ยังคงวิธีเดิมสำหรับกระบวนการคัดเลือก คือ ยังคงมีรอบ Portfolio, Quota, Admission และ Direct Admission

TCAS66 มีทั้งหมดกี่รอบ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

รอบที่สอบ รายละเอียดรอบ คะแนนที่ใช้ยื่น
รอบที่ 1 : Portfolio เน้นความสามารถของนักเรียนที่โดดเด่น GPAX, TGAT/TPAT (ไม่ใช้ A-level)
รอบที่ 2 : Quota เน้นนักเรียนที่อยู่แต่ละแหล่งพื้นที่และมีคุณสมบัติเฉพาะ GPAX, TGAT/TPAT, A-Level
รอบที่ 3 : Admission เน้นไปที่การสอบส่วนกลาง GPAX, TGAT/TPAT, A-Level
รอบที่ 4 : Direct Admission เน้นนักเรียนที่ยังไม่ได้ยื่น 3 รอบแรก และมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์เอง GPAX, TGAT/TPAT, A-Level

กำหนดการ TCAS66 ทั้ง 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio 

 • รับสมัคร: มหาวิทยาลัยกำหนดเอง
 • ประกาศผล: 7 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์: 7-8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์: 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66

รอบที่ 2 Quota

 • รับสมัคร: มหาวิทยาลัยกำหนดเอง
 • ประกาศผล: 4 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์: 4-5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์: 6 พ.ค. 66 

รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัคร: 7-13 พ.ค. 66
 • ประกาศผล: รอบที่ 1: 20 พ.ค. 66/ รอบที่ 2: 26 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์: 20-21 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์: 27 พ.ค. 66

รอบที่ 4 Direct Admission

 • รับสมัคร: 28 พ.ค.-9 มิ.ย. 66 (มหาวิทยาลัยกำหนดเอง)
 • ประกาศผล: รอบที่ 1: 13 มิ.ย. 66/ รอบที่ 2: 23 มิ.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์: รอบที่ 1: 13-14 มิ.ย. 66 / รอบที่ 2:23-24 มิ.ย. 66
 • สละสิทธิ์: ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ (หากไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์)

TCAS66 สอบอะไรบ้าง

TCAS 66 ออกแบบตัวชีวัดออกมา 3 ตัว ได้แก่

 • TGAT หรือ Thailand General Aptitude Test
 • TPAT หรือ Thailand Professional Aptitude Test
 • A-Level หรือ Applied Knowledge Level

และในปี 2566 นี้เอง ทางทปอ.ก็ยังเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสอบประจำปี จากที่เดิมเคยอยู่ในช่วงเดือน 3-4 ของปี ไปเป็น สอบเดือน 3 และเดือน 12 แทน (มีนาคม และ ธันวาคม)

พี่โอม forward english สอนเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ม.4-ม.6 เตรียมสอบ TCAS66

TGAT ความถนัดทั่วไป

TGAT (Thailand General Aptitude Test) หรือ การวัดความถนัดทั่วไป

TGAT นี้หลายๆคนอาจเข้าใจกันว่า คือ GAT ที่แปลงโฉมมาแล้ว ซึ่ง GAT ก็คือข้อสอบปีล่าสุดก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น TGAT นั่นเองครับ

แต่น้องๆอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่ามันจะเหมือนกัน 100% เพราะทางทปอ.ก็เหมือนจะแนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างครับ สิ่งที่ทำได้คือ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์

น้องๆจะถูกวัดใน 3 ด้านด้วยกัน คือ

 • การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (English Communication)
 • การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
 • สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competency)

โดย 3 ส่วนนี้ ทางทปอ.จะประกาศคะแนนแยกออกจากกัน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละคณะมีวิธีการพิจารณาการรับนักศึกษาที่แตกต่างกัน

บางครั้งน้องๆอาจต้องยื่นแค่คะแนนใน TGAT พาร์ท English Communication อย่างเดียวก็ได้ แล้วแต่คณะที่น้องๆอยากเข้า ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงต้องคอยอัพเดทข่าวสาร และตรวจสอบให้ถี่ถ้วยว่า คณะที่เราอยากเข้าใช้คะแนนพาร์ทไหนบ้าง 

ข้อสอบนี่ทางจุฬา ธรรมศาสตร์ มศว ออกข้อสอบร่วมกัน

*TGAT ไม่ได้บังคับสอบทุกส่วน น้องๆสามารถเลือกได้ แต่แนะนำให้สอบทั้ง 3 พาร์ทไปเลย เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักกำหนดใช้คะแนน TGAT รวม

ส่วนใครอยากเจาะลึก เนื้อหา TGAT ส่วน English โดยเฉพาะเลย อ่านจากที่นี่เลย

TPAT การความถนัดวิชาชีพ

TPAT (Thailand Professional Aptitude Test) หรือ การความถนัดวิชาชีพ เมื่อเป็นการวัดความถนัดทางวิชาชีพ ใน TPAT นี้ จะมีรายวิชาที่ต้องสอบด้วยกัน 5 ตัว (เมื่อก่อนจะมี PAT 1 และ PAT 2 ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงวิชาการ ในปี 66 นี้จึงถูกตัดออกไป และ PAT 7 ได้ถูกรวมเข้าไปในข้อสอบอีกชุดนั่นก็คือ A-Level)

 1. TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) หรือที่หลายๆคนเรียกว่า “ความถนัดแพทย์
 2. TPAT 2 (ศิลปกรรมศาสตร์) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ และการประกาศคะแนนจะแยกส่วนกันเหมือนกัน TGAT เหตุผลเดียวกันอีกด้วยครับ
 3. TPAT 3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) จะเน้นไปที่การวัดเรื่องความรู้รอบตัวของผู้สอบ มุมมองและลักษณะเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์หาผลลัพธ์ การคิดแบบเป็นขั้นตอน เป็นต้น
 4. TPAT 4 (สถาปัตยกรรม) จะแตกต่างจาก PAT 4 เดิมที่เน้นการวาดรูป แต่สำหรับ TPAT 4 นี้ไม่มีการวาดรูปแล้วนะครับ
 5. TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนการสอน เน้นวัดความรู้ด้านวิทยาการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
รายวิชาสอบ ผู้ออกข้อสอบ
TPAT 1 - กสพท (สอบกระดาษเท่านั้น) กสพท ออกข้อสอบ
TPAT 2 - ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา ออกข้อสอบ
TPAT 3 - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ออกข้อสอบ
TPAT 4 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตัดการสอบวาดรูปออกไปแล้ว) สจล. ออกข้อสอบ
TPAT 5 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มศว ออกข้อสอบ

A-Level การความรู้เชิงประยุกต์

ข้อสอบ A-Level นี้จะวัดน้องๆด้านวิชาการ แต่จะเน้นไปที่การประยุกต์เข้าการการทำงานหรือการใช้งานจริงมากกว่าเดิม ปีล่าสุดข้อสอบที่ A-Level เข้าไปแทนที่ นั่นก็คือ “ข้อสอบวิชาสามัญ” นั่นเองครับ

ข้อสอบวิชาสามัญ
(ปีก่อนการปรับเปลี่ยน)
A-Level
คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1/ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ประยุกต์

และ PAT 7 เดิมก็จะถูกนำเข้ามาร่วมใน A-Level ด้วย ซึ่ง PAT 7 คือการสอบวิชาภาษาทางเลือกต่างๆครับ แต่ทาง A-Level 66 ได้ยกเลิกการสอบภาษาอาหรับไปแล้ว เพราะจำนวนคนสอบที่น้อยเกินไป

รายวิชาสอบ ผู้ออกข้อสอบ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) สสวท ออกข้อสอบ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) สสวท ออกข้อสอบ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สสวท ออกข้อสอบ
ฟิสิกส์ สสวท ออกข้อสอบ
เคมี สสวท ออกข้อสอบ
ชีววิทยา สสวท ออกข้อสอบ
สังคมศึกษา มศว ออกข้อสอบ
ภาษาไทย มศว ออกข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มธ ออกข้อสอบ
ภาษาต่างประเทศอื่น มศว ออกข้อสอบ

ใครที่อยากรู้กำหนดการสอบ รายละเอียดแต่วิชา ตารางสอบ แนวข้อสอบ A-level อ่านได้ที่โพสต์ข้างล่างเลย

อัปเดตล่าสุด TCAS66 ข้อสอบ A-Level 66 คืออะไร A-Level Eng สอบอะไรบ้าง

รูปแบบการสอบ ใน TCAS66 สอบด้วยคอมพิวเตอร์ VS สอบด้วยกระดาษ

สอบด้วยคอมพิวเตอร์ VS สอบด้วยกระดาษ อะไรเป็นอย่างไร พี่มีคำตอบ !

แน่นอนว่า ในปี 2566 นี้ ทางทปอ.ได้นำระบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้งแรก สำหรับวิชา TGAT และ TPAT (ยกเว้น 1 วิชา คือ TPAT 1)

น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบรูปแบบไหน แต่การสอบด้วยคอมพิวเตอร์จะออกผลสอบได้ภายใน 3 วันทำการ ซึ่งสถานที่สอบแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่มหาวิทยาลัย

แต่ A-Level ยังคงกำหนดให้สอบด้วยกระดาษเท่านั้น จะใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ ซึ่งน้องๆสามารถเลือกสถานที่สอบได้ 5 อันดับ ไล่เรียงตามความสะดวกได้เลยครับ

ตารางสอบ TGAT/TPAT

กำหนดการสอบ เวลาสอบ รหัสและวิชาที่สอบ
วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
90 TGAT - ความถนัดทั่วไป
30 TPAT3 - ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
50 TPAT 5 - ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
20 TPAT 2 - ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น. 40 TPAT 4 - ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์ 17 ธันวาคม 2565 08.30 - 12.30 น. 10 TPAT 1 - วิชาเฉพาะ กสพท

ตารางสอบ A-Level

1-10 ก.พ. 66 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 17 เม.ย. 66 18-25 เม.ย. 66
สมัครสอบ A-Level พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ สอบ A-Level ประกาศผลสอบ ขอทบทวนผลสอบ
กำหนดการสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ
วันเสาร์ 18 มีนาคม 2566 08.30 - 10.00 น.
11.00 - 12.30 น.
13.30 - 15.00 น.
15.30 - 17.00 น.
66 ชีววิทยา
64 ฟิสิกส์
81 ภาษาไทย
70 สังคมศึกษา
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 08.30 - 10.00 น.
11.00 - 12.30 น.
13.30 - 15.00 น.
61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
82 ภาษาอังกฤษ
65 เคมี
วันจันทร์ 20 มีนาคม 2566 08.30 - 10.00 น.
11.00 - 12.30 น.
13.30 - 15.00 น.
62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
83 ภาษาฝรั่งเศส
84 ภาษาเยอรมัน
85 ภาษาญี่ปุ่น
86 ภาษาเกาหลี
87 ภาษาจีน
88 ภาษาบาลี
89 ภาษาสเปน

ลงทะเบียน MyTCAS

เริ่มลงทะเบียน TCAS66 ในระบบ MyTCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 21 มิ.ย. 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *