Home » TGAT ENG 2566 เอาอยู่!

TGAT ENG 2566 เอาอยู่!

น้องๆหลายคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2566 ที่จะถึงนี้ คงกำลังกังวลกันอยู่ล่ะสิครับ ว่าข้อสอบ TGAT ที่ถูกนำเข้ามาใหม่จะออกแบบไหน มีแนวทางเป็นอย่างไร เหมือนกัน ข้อสอบ GAT เดิมหรือเปล่า

วันนี้พี่จะพาน้องๆไปเจาะลึกให้รู้จริงกันไปเลยครับ จะได้ไม่พลาดคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยในฝันกัน

ข้อมูลโดยทั่วไปของ TGAT ปี 2566

TGAT หรือ (Thai General Aptitude Test) คือข้อสอบวัดสมรรถนะทั่วไป พี่ขอสรุปไว้คร่าวๆดังนี้

  1. ข้อสอบที่ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วน ต้องสอบทุกส่วน แต่การประกาศคะแนนจะแยกส่วนกัน เพื่อความสะดวกของแต่ละคณะ แต่ละมหาลัย โดยทุกพาร์ทจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 3 พาร์ทเท่ากับ 300 นะแนน
  • TGAT 1 – การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) มี 60 ข้อ
  • TGAT 2 – การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) มี 80 ข้อ
  • TGAT 3 – สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency) มี 60 ข้อ
  1.  
  2. สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบกระดาษ (Paper-based) และคอมพิวเตอร์ (Computer-based) ค่าสมัครวิชาละ 140 บาท โดยคะแนนที่น้องๆได้มา สามารถเผื่อเอาไปใช้ได้ในทุกรอบเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น Portfolio, Quota, Admission หรือ Direct Admission
  3. สนามสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการสอบที่น้องๆเลือก หากเป็นแบบกระดาษ จะสอบในโรงเรียน (เลือกได้ไม่เกิน 5 แห่ง แล้วระบบจะสุ่มให้) หากเป็นแบบคอมพิวเตอร์ น้องๆจะได้สอบที่มหาวิทยาลัยครับ
  4. สามารถเลือกสอบได้ 2 ภาษานะครับ (ไทยและอังกฤษ)
TGAT VS GAT
GAT VS TGAT
2 ส่วน
1.GAT เชื่อมโยง หรือ การอ่าน
เขียน คิด และแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
2. GAT ENG หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบ 3 ส่วน
1. TGAT 1 - การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. TGAT 2 - การคิดอย่างมีเหตุผล
3. TGAT 3 - สมรรถนะการทำงาน
- ปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก/1 คำตอบ
- ปรนัยหลายตัวเลือก
ลักษณะข้อสอบ - 1 คำตอบ ต่อ 1 ข้อ
- หลายคำตอบ ต่อ 1 ข้อ
3 ชั่วโมง เวลาสอบ 3 ชั่วโมง
พาร์ทละ 150 คะแนน รวม 300 คะแนน คะแนน พาร์ทละ 100 คะแนน รวม 300 คะแนน
มีนาคม ช่วงเวลาสอบ ธันวาคม
กระดาษ (Paper-based) รูปแบบการสอบ กระดาษ (Paper-based) คอมพิวเตอร์
(Computer-based)
- Portfolio
- Quota
- Admission
- Direct Admission
รอบการยื่นคะแนน - Portfolio
- Quota
- Admission
- Direct Admission

ขั้นต่อไป พี่ขอนำน้องๆไปทำความรู้จักกับ TGAT 1 หรือที่เราเรียกง่ายๆว่า TGAT ENG ให้มากกว่าเดิมเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้รู้เท่าทัน ทปอ. ว่าเขาออกข้อสอบแบบไหน มีแนวทางเป็นอย่างไร

Conversation 30 ข้อ
Writing 15 ข้อ
Reading 15 ข้อ
SPEAKING
Question-Response 10 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 นาที
Short Conversations 10 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 นาที
Long Conversations 10 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 7 นาที
READING & WRITING
Text Completion 15 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 20 นาที
Reading 15 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 25 นาที
รวม 60 ข้อ 60 นาที

เอาล่ะครับน้องๆ เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่า

Question-Response

1.Q: How many days do you have to school per week this semester?

R: _______________________

A. Five
B. Not all the time
C. Until Friday
D. Yes, that’s a lot.

ตอบข้อ A เพราะโจทย์ถามว่า เราไปโรงเรียนกี่วันในหนึ่งสัปดาห์ คำตอบคือ 5 วัน 

Short Conversation

  1. A: _________(2.1)___________

    B: Let’s have Japanese food.

    A: Have you tried the new restaurant on Grace Avenue?

    B: What ! ______(2.2)_________

2.1

2.2

A. Do you like sushi?

A. That one is not that good.

B. I don’t like to eat raw fish.

B. I have never had one before.

C. What do you usually have for lunch?

C. I didn’t know there was one there.

D. Would you rather have Chinese or Japanese food?

D. It is very well-organized.

ข้อ 2.1 ตอบ D เพราะเป็นการให้เลือกระหว่างอาหารจีนหรือญี่ปุ่น สอดคล้องกับคำตอบที่ B พูดถัดมา

ข้อ 2.2 ตอบ C เพราะ B ขึ้นต้นประโยคด้วย What! แสดงถึงความตกใจ เพราะไม่รู้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้น

Text Completion

3.Moving to a new apartment is not easy. If your new neighborhood is a multi-cultural, close-knit _____(3.1)_______, you will be able to settle in more quickly.

With Smart Moving Pro, we can help you quickly_____(3.2)_______at home—the faster you settle in, the sooner you can get out and explore the city!

3.1)
A. Mobilization

3.2)
A. Feel

B. Immigration

B. Felt 

C. Materiality

C. Feeling

D. Community

D. Having felt.

ข้อ 3.1 ตอบ D เพราะ Multi-cultural และ close-knit แปลว่า หลากหลายวัฒนธรรมและใกล้ชิด เหมาะกับการขยาย Community ที่แปลว่า ชุมชม

ข้อ 3.2 ตอบ A เพราะ ในประโยคใช้ Help ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานคือ Help someone do something ตำแหน่งของ do ต้องเป็น Verb ไม่ผัน ซึ่งก็คือ Feel นั่นเอง

Reading Comprehension

  1. The Centre Pompidou in Paris will close for three years from the end of 2023 for essential maintenance work, the museum announced today in a statement. The plan is for France’s national museum for Modern and Contemporary art, designed by Richard Rogers and Renzo Piano and inaugurated in 1977, to reopen in time for its 50th anniversary in 2027.

“There were two options on the table: one consisting of restoring the Centre whilst keeping it open, the other was closing it completely,” France’s Culture Minister, Roselyne Bachelot told the French daily Le Figaro. “I chose the second because it turned out to be less time-consuming and a bit less expensive.” (ตัวอย่างข้อสอบจาก mytcas.com/tgat1-91)

4.1 What is the main purpose of the passage?

4.2 Which of the following is TRUE about the year 2027?

A. To promote Modern and Contemporary art.

A. The national museum will reopen.

B. To persuade tourists to visit a new museum

B. The national museum will be 50 years old.

C. To explain how France celebrated its anniversary

C. Modern and contemporary art will be displayed in the museum.

D. To inform readers that a museum will temporarily close

D. Modern and contemporary art will not be included in the museum.

ข้อ 4.1 ตอบ D เพราะ เนื้อหาหลักของบทความคือการแจ้งผู้อ่านว่าพิพิธภัณฑ์จะปิดชั่วคราว

ข้อ 4.2 ตอบ B เพราะ จาก 50th anniversary แปลว่า การฉลองครบรอบ 50 ปี เพราะฉะนั้นเราจึงคาดการณ์ได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดมา 50 ปีแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *