Home » แนวข้อสอบ ENG A-Level 66 ไม่ดูไม่ได้แล้ว!

แนวข้อสอบ ENG A-Level 66 ไม่ดูไม่ได้แล้ว!

สวัสดีครับน้องๆ #DEK66 ทุกๆคน วันนี้พี่จะพาน้องๆไปผจญภัยกับข้อสอบชุดใหม่ที่มาแทน ข้อสอบวิชาสามัญเดิมกันครับ โดยในปี 2566 นี้ ทาง ทปอ.ได้เปลี่ยนแปลงข้อสอบวิชาสามัญ เป็นข้อสอบที่เรียกว่า A-Level ซึ่งปี 2566 นี้เอง จะเป็นปีแรกที่น้องๆจะได้ทำข้อสอบชุดนี้อีกด้วย

โดยพี่จะเน้นไปที่ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของ A-Level นะครับ และแน่นอนครับว่า การที่ไม่มีข้อสอบเก่ามาให้เราลองทำแบบนี้ เราต้องเก็งข้อสอบให้ได้มากที่สุด โดยอิงจากแถลงการณ์ของทาง ทปอ.ที่ได้ออกมาดังนี้ครับ

ข้อสอบ ENG A-Level มีหน้าตาเป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 1. จำนวนข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 พาร์ทด้วยกัน
  1. Listening and Speaking รวม 20 ข้อ
  2. Reading รวม 40 ข้อ
  3. Writing รวม 20 ข้อ

คะแนนจะเท่ากันทุกข้อ อยู่ที่ 1.25 คะแนน/ข้อ ซึ่งคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 80 ข้อ/100 คะแนน ครับ 

เวลาในการทำข้อสอบ : 1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที)

สรุปโดยหลักๆเลยก็คือ ข้อสอบ ENG A-Level 66 นี้ยังมีโครงสร้างคล้ายกับข้อสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษเดิม แต่ใส้ในแตกต่างกันอยู่ครับ เอาล่ะ ! เรามาดูกันต่อเลย

Listening and Speaking
สำหรับน้องๆ #DEK66 เราจะเจอข้อสอบที่เป็นบทสนมนา 4 ข้อด้วยกัน
Short Conversations
(บทสนทนาสั้น)
3 บทสนทนา ข้อสอบ 4 ข้อ
/1 บทสนทนา
รวม 12 ข้อ
- ง่าย 3 ข้อ
- กลาง 6 ข้อ
- ยาก 3 ข้อ
Long Conversations
(บทสนทนายาว)
1 บทสนทนา ข้อสอบ 8 ข้อ
/1 บทสนทนา
รวม 8 ข้อ
- ง่าย 1 ข้อ
- กลาง 6 ข้อ
- ยาก 1 ข้อ
อิงจากข้อสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษที่ล่าสุด (2565) ข้อสอบออกเป็น idioms/proverbs/sayings/phrasal verbs ค่อนข้างมาก เช่น count on, rely on, by heart etc. ปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวข้อสอบ แบ่งชัดเจนว่าเป็น บทสนมนาสั้นและยาว ต่างจากปีก่อนๆ
Reading
Advertisements (โฆษณา) 2 บทความ 3 ข้อ/1 บทความ รวม 6 ข้อ
Product/Service Review
(บทวิจารณ์สินค้า/บริการ)
1 บทความ 6 ข้อ/1 บทความ รวม 6 ข้อ
News report (รายงานข่าว) 1 บทความ 6 ข้อ/1 บทความ รวม 6 ข้อ
Visuals (กราฟ ตาราง ผัง ภูมิ) 2 เรื่อง 3 ข้อ/1 เรื่อง รวม 6 ข้อ
Articles (บทความทั่วไป) 2 บทความ
(ยาวประมาณ 500-600 คำ)
8 ข้อ/1 บทความ รวม 16 ข้อ

อิงจากข้อสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษที่ล่าสุด (2565)
- ข้อสอบปี 2566 นี้ น้องๆจะไม่ได้เจอกับพวกข้อสอบแนว Poem, Joke, Movie review และ Editorial แล้ว เพราะทางทปอ. ไม่ออกนั่นเองครับ

มาถึงตรงนี้ พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงเห็นเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับว่า ข้อสอบพาร์ท Reading นั้นออกข้อสอบเยอะมาก กว่า 40 ข้อ หรือพูดง่ายๆเลยก็คือ หากทำพาร์ทนี้ไมไ่ด้ คะแนนหายไปครึ่งหนึ่งแน่นอน แต่น้องๆอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ เพราะทาง ทปอ.เค้าก็ได้เล็งเห็น เลยตัดเรื่องที่ค่อนข้างยากออกไป คือ พวกกลอน มุขตลกต่างๆ หรือจะเป็นการรีวิวภาพยนต์ก็โดนตัดออกไปเช่นกัน

และพี่ก็ได้ลิสต์คำถามที่น้องๆมีโอกาสเจอในข้อสอบ ENG A-Level มาให้ดูด้วย ซึ่งไม่ได้ต่างไปจากคำถามของข้อสอบแนว Reading แบบเดิมๆเท่าไหร่นัก

คำถามแนวข้อสอบ
What would be the best title? ข้อไหนเหมาะที่จะเป็นชื่อเรื่องของบทความมากที่สุด?
What is true about this article? อะไรเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้?
What is the 1st/2nd/3rd paragraph mainly about? ย่อหน้าที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หลักๆแล้วเกี่ยวข้องกับอะไร
What is the writer’s tone/the article tone? โทนของบทความเป็นอย่างไร? (เศร้า/สุข/โกรธ/ประชด/etc.)
What can be inferred from the passage/article? อะไร/ข้อไหน เราสามารถเดาได้จากบทความบ้าง?
(infer นั้นจะแน่นอนกว่าการเดา แต่เป็นสิ่งที่เรา
สามารถสรุปได้จากบทความมากกว่า)
What is the writer’s main purpose in paragraph 1/2/3/4/etc.? อะไรคือจุดประสงค์หลักของผู้เขียนในย่อหน้าที่ 1/2/3/4)
Writing
สำหรับน้องๆ #DEK66 เราจะเจอข้อสอบ Writing จำนวน 20 ข้อ ซึ่ง Grammar สำคัญมากๆเลยครับ
Paragraph Completion
(การเติมย่อหน้าให้สมบูรณ์)
3 บทความ ข้อสอบ 5 ข้อ/1 บทสนทนา รวม 15 ข้อ
Paragraph Organization
(การจัดเรียงย่อหน้าให้สอดคล้อง)
1 ชุด ข้อสอบ 5 ข้อ/1 ชุด รวม 5 ข้อ

อิงจากข้อสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษที่ล่าสุด (2565)
- ในพาร์ทแรก ปี 65 ออกการเติมจดหมาย 2 ฉบับ และบทความสั้น 1 บทความ

เอาล่ะครับน้องๆ เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบที่พี่หามาให้น้องๆลองทำกันเลยดีกว่า !

 

A. If you eat 1 egg for breakfast, that egg contains 213 mg.

B. Cholesterol is also known to run in families, so there are things that you can do to keep your cholesterol down.

C. High cholesterol levels are bad because they cause problems in the heart, and can also heighten your risk for many heart diseases.

D. To reduce your cholesterol level, try eating fruit or a healthy whole grain cereal every day.

E. People with high cholesterol should stay at around 200 mg. of cholesterol a day.

 1. C-B-E-A-D
 2. B-C-E-D-A
 3. C-D-E-A-B
 4. A-C-D-E-B
 5. C-D-B-A-E

เทคนิคในการทำข้อสอบพาร์ทนี้คือ 

 1. หาจุดเชื่อโยงกันของแต่ละประโยค
 2. วิเคราะห์แต่ละประโยคว่า (1) ประโยคไหนอธิบายจุดเชื่อมโยง (2) ประโยคไหนกว้าง (3) ประโยคไหนเจาะลึกลงรายละเอียด

จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า จุดเชื่อมโยงของแต่ละประโยคคือ คำว่า Cholesterol

A. If you eat 1 egg for breakfast, that egg contains 213 mg.

B. Cholesterol is also known to run in families, so there are things that you can do to keep your cholesterol down.

C. High cholesterol levels are bad because they cause problems in the heart, and can also heighten your risk for many heart diseases.

D. To reduce your cholesterol level, try eating fruit or a healthy whole grain cereal every day.

E. People with high cholesterol should stay at around 200 mg. of cholesterol a day.

ขั้นต่อไป เรามาหาประโยคที่อธิบายจุดเชื่อมโยงของเรากันครับ

จากโจทย์ เราจะพบว่า ประโยคที่มีแนวโน้มอธิบายจุดเชื่อมโยงคือ B และ C

แต่หากวิเคราะห์ลงไปอีก เราจะพบว่า ข้อ B เป็น Choice หลอก เพราะ Choice B คือ ประโยคกว้างตัวหนึ่ง ที่รอการลงรายละเอียด เพราะฉะนั้น Choice B ไม่ควรขึ้นเป็นประโยคแรก หมายความว่า Choice C คือประโยคแรกของข้อนี้ นั่นเองครับ

 • ตอนนี้เราจะได้ C เป็นประโยคแรก ที่กล่าวถึง High Cholesterol Levels ว่ามันไม่ดีอย่างไร ก่อให้เกิดโรคอย่างไร
 • ตามมาติดๆกันด้วย B เพราะ พอโจทย์บอกว่า Cholesterol สูงไม่ดี และยังเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดในครอบครัว เราจึงต้องพยายามลดมันลง
 • จากที่เราวิเคราะห์ไปแล้วในข้างต้นว่า Choice B ต้องการ ประโยคอื่นตามมาเพื่อขยายและให้รายละเอียด เราจึงต้องต่อ Choice B ด้วย Choice E ที่บอกว่า คนที่มีระดับ Choleterol สูงควรคงระดับไว้ที่ 200 mg. ต่อวัน (เริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นๆแล้วนะครับ เห็นไหม?)
 • พอเราต่อ B ด้วย E แล้ว เราจะพบว่า Choice A มีการกล่าวถึงการกินไข่และปริมาณ Cholesterol ที่ได้คือ 213 mg. เราจึงต้องต่อ E ด้วย A 
 • จาก Choice A จะเห็นว่า 213 mg. จากการกินไข่มันเกินปริมาณ Cholesterol ต่อวันที่เราควรจะได้รับที่ 200 mg. เราจึงต่อ Choice A ด้วย Choice สุดท้ายนั่นก็คือ Choice D ที่อธิบายถึงการลดระดับ Cholesterol ลงด้วยการกินพืชพัก ผลไม้ และธัญญาหารทุกๆวัน นั่นเองครับ (ลงรายละเอียด เจาะลึกขั้นสุดไปเลย)

สรุป เราต้องตอบ

 1. C-B-E-A-D 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *